Jakten på plasten

Linköpings kommun

Kommunerna i Linköping, Uppsala, Eskilstuna och Norrköping har startat ett projekt som har det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet”. Det kallas för "Jakten på plasten".

Leksaker i plast

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår från september 2017 till december 2020. Huvudsyftet är att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten.

Kartläggning

Projektet har startat med en kartläggning av  kommunernas flöden av förbrukningsplast. Det har fortsatt med klimat- och miljöbedömningar av  plastprodukter som man har kartlagt. Förutom detta innebär projektet också en  utveckling av upphandlingskriterier för plastprodukter. Om det är möjligt kommer en upphandling av en produkt med mindre miljöpåverkan att göras i projektets slutskede.

- Det är viktigt att skapa en medvetenhet om hur och i vilken omfattning vi använder framför allt fossila plastprodukter i vår verksamhet. Om vi lätt kan  plocka bort onödiga produkter så ska vi göra det. Vi ska också i förlängningen byta till andra ur klimat- och miljösynpunkt bättre produkter, säger utvecklingsstrateg Lise-Lotte Wallberg Järvinen, projektledare för "Jakten på plasten" i Linköping.

 

 

 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Skicka e-post till Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51