Från miljöbyggnader till energihjältar

Lejonfastigheter

Byggnader har en stor miljöpåverkan under lång tid. Med flera hundra små och stora fastigheter har Lejonfastigheter inga enkla lösningar för att minska klimatavtrycken. Istället jobbar de på bred front med många små och stora åtgärder.

En man i orange väst och hjälm står framför byggnaden av Ebbepark. Himlen är blå.

Lejonfastigheter har nu varit med i Linköpingsinitiativet i ett år. Vi vill vara med och utveckla det lokala klimatarbetet och driva på en hållbar omställning. Vi uppskattar också möjligheten att få ny kunskap och uppslag till fler energiåtgärder genom nätverkets studiebesök och föreläsningar. ​

Fastigheter och dess drift har stor inverkan på omgivningen. Husen påverkar miljön under hela sin livscykel, från markanvändning, transporter och byggnation, till många års drift och underhåll samt slutligen rivning och återvinning. Därför är miljöhänsyn något som genomsyrar alla delar av Lejonfastigheters verksamhet. 

Vi har två mål som vi vill lyfta i det här sammanhanget. Det ena är att vi ska vara ett CO2-neutralt bolag år 2025. Det andra är att minska vår mängd köpt energi med 20 procent från 2015 till 2025. Med flera hundra fastigheter, med allt från små gruppbostäder och förskolor till Saab Arena och Konsert och Kongress, finns det inte någon enskild åtgärd som hjälper oss att bli koldioxidneutrala eller att spara energi. Vår strategi är att jobba på bred front, med en välfylld aktivitetslista. Här bjuder vi på ett handfull åtgärder från den.

Miljöbyggnad Silver

För några år sedan bestämde Lejonfastigheter att all nyproduktion ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att 15 olika miljöindikatorer inom energi, inomhusmiljö och material ska uppfyllas. I slutet på 2020 fick vi vår första plakett, för Tinnerbäcksbadet, och ytterligare ett tiotal byggnader står på tur.

Återbrukshubb

Vi har precis byggt en återbrukshubb som ska hjälpa oss att bli mer cirkulära och minska CO2-utsläpp. Produkterna vi återbrukar har valts ut utifrån potentiell klimatbesparing, hur enkla de är att återanvända och hur ofta produkten har återbrukats historiskt. För varje produkt framgår dess CO2-besparing.

Solceller

Vi har flera solcellsanläggningar som bidrar med förnybar energi. Anläggningarna producerar årligen cirka 450 MWh, och vi planerar för installation på fler fastigheter i beståndet. Målet är att solenergi från våra anläggningar år 2025 ska täcka fem procent av våra fastigheters totala elbehov.

Elis energihjältar

En energibesparingsåtgärd handlar om att lära den kommande generationen att spara el. Därför jobbar vi varje år med ett antal förskolor och hjälper barnen att spara energi på ett lekfullt sätt. Barnen får lära sig att även små insatser kan göra stor skillnad. Och att det är kul att spara energi!

Green Drinks

Vi påverkar även vuxna genom dialog och kunskap. Green Drinks by Lejonfastigheter är ett återkommande event med olika teman och talare. Här erbjuds ett informellt och avslappnat sätt att mötas och samtala kring regionens viktigaste frågor inom hållbarhet.

Hur går det med våra mål från 2015?

Genom att systematiskt arbeta med energieffektivisering i alla delar av verksamheten har vi sedan basåret 2015 minskat energianvändningen i våra fastigheter med 20,2 procent. När det gäller CO2-målet så minskar våra klimatutsläpp årligen. År 2019 minskade vi våra klimatutsläpp med 3,9 procent jämfört med föregående år. 2018 minskade de med 2,3 procent jämfört med året innan. 2020 har vi inte fått fram siffrorna riktigt än men vi har goda förhoppningar om en minskning även då. Så vi är på god väg.