Linköping del av Klimatneutrala städer

Linköpings kommun

Linköpings kommun har blivit en del av Klimatneutrala städer 2030 som är Sveriges största satsning för att bidra till klimatneutrala och hållbara städer.

– För att klara klimatomställningen så behöver nationella, regionala och lokala aktörer samarbeta. Klimatneutrala städer 2030 skapar en väg framåt, vilket är anledningen till varför vi i Linköpings kommun har valt att bli en del av den här satsningen, säger kommunalråd Muharrem Demirok (C). 

Klimatneutrala städer 2030 är en satsning från flera svenska kommuner och myndigheter för att gå före i klimatomställningen. Linköpings kommun är en av 23 kommuner som deltar tillsammans med näringslivet, civilsamhället och akademin för att lära av varandra med målet att öka takten i klimatomställningen.

– Genom Klimatneutrala städer 2030 åtar vi oss som kommun att tillsammans med våra samarbetspartners fortsätta investera och arbeta för ett mer hållbart Linköping, säger Linda Malmén, hållbarhetschef.

 Ett verktyg som kommunerna som deltar i Klimatneutrala städer 2030 ska arbeta med är ett klimatkontrakt. Kontraktet blir en utgångspunkt och grund för den dialog och samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Linköping för att öka takten i klimatomställningen.

Om Klimatneutrala städer 2030

Klimatneutrala städer 2030 är ett initiativ av Viable Cities. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. De som deltar i Klimatneutrala städer 2030 har åtagit sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet. 2019 deltog nio svenska kommuner. Den 1 oktober 2021 växer Klimatneutrala städer 2030 till 23 städer. Samtliga deltagare får stöd av Viable Cities.