Linköping har fått ett klimatråd

Linköpings kommun

Linköpings kommun har inrättat ett klimatråd. Klimatrådet består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI.

Representanter för Linköpings klimatråd. Från vänster: Niklas Borg, Gustav Strandberg, Per Gyberg, Malin Henriksson och Muharrem Demirok.

Klimatrådets uppdrag är att diskutera hur kommunen ska arbeta framåt när det gäller klimatfrågor. Bland annat hur kommunen ska arbeta vidare för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.

Syftet med rådet är att partiöverskridande diskutera frågor inom miljö- och klimatområdet. Klimatrådet kommer främst att fokusera på fem områden, utsläppsminskningar, energieffektivisering, energisäkerhet och energiförsörjning samt klimatanpassning.

Rådet kommer sammanträda två gånger per år i samband med kommunstyrelsens strategiska utskott. Förutom de externa forskarna kommer även kommunens tjänstepersoner kunna bistå med expertkunskaper. Mötet leds av kommunstyrelsens ordförande.

– Klimatrådet är ett viktigt verktyg i arbetet med att Linköping ska nå CO2-neutralitet till 2025. Vi behöver öka tempot ytterligare för att klara målet och här kommer klimatrådet och de kompetenser som finns där spela en viktig roll, säger Niklas Borg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Linköping är den andra kommunen i landet som inrättar ett eget klimatråd. År 2018 startade Lund som första kommun ett eget klimatråd. Deras erfarenheter har bidragit till hur Linköpings kommun har utformat sitt klimatråd.

Klimatrådet är en del av kommunstyrelsens strategiska utskott. Första mötet hölls den 7 oktober.