Linköping jobbar mot målet att bli CO2-neutralt

Linköpings kommun

Linköping menar allvar med att bli koldioxidneutralt 2025. Sju av kommunens större arbetsgivare samverkar i Linköpingsinitiativet för att uppnå målet. – För oss är negativ miljöpåverkan slöseri, säger Martin Larsson, Lean manager på Arla Foods som är en av medlemmarna.

Elin Ledskog från Againity pratar inför Linköpingsinitiativet

*På bilden syns Elin Ledskog från Againity, som besökte Linköpingsinitiativet och visade att det går att producera el av spillvärme.

Engagemang för att nå målet

Arla Foods syn på miljöpåverkan är bara ett exempel på engagemanget för att göra Linköping till en koldioxidneutral kommun. Många fler jobbar för att sänka sin klimatpåverkan, inte minst företagen som deltar i Linköpingsinitiativet. 

– Det är en jättestor och viktig utmaning för oss som har målet att erbjuda vård i världsklass. Vi energieffektiviserar mycket och kan med 13 000 anställda göra skillnad, förklarade Annelie Frick från Region Östergötland. 

Regionen har bland annat minskat utsläppen med 1 200 ton CO2-ekvivalenter med lustgasdestruktion.

Minskad miljöpåverkan är en lika självklar färdriktning för godistillverkaren Cloetta i Ljungsbro. Där mäts redan CO2-belastningen per ton producerade produkter och även om utsläppen inte är särskilt höga, ska de ned ytterligare. Lars Jonsson är projektansvarig.

– Utmaningen just nu är att få data snabbare och bättre styrning, berättade han.

Linköpingsinitiativet är en viktig kraft

Ericsson är med sitt ITC-center operativt dygnet runt, årets alla dagar, och datorhallarna betjänar hela den globala organisationen. Här gäller det att hitta miljöriktiga lösningar för säkra elleveranser.

– Vi har delvis gått över till fjärrkyla, gav Jenny Ohlsson Orell som exempel på åtgärder.

Leverantören av denna miljöanpassade kyla är Tekniska Verken som också är medlem i Linköpingsinitiativet. Bolaget är en viktig motor bakom omställningen, med förnybar och fossilfri energiproduktion.

– Tekniska Verkens miljöbokslut visar att vi minskat vår klimatpåverkan med motsvarande 1 189 fotbollsplaner med solpaneler, berättade Teresia Göransson.

Saab är Linköpings största privata arbetsgivare med 7 150 anställda i Tannefors och Malmslätt. Malin Sundqvist berättade om nya utmaningar, där produktionen kommer att öka samtidigt som miljöpåverkan ska minskas.

I nätverket ingår även Linköpings kommun och HKScan. Med sju stora aktörer är Linköpingsinitiativet en viktig kraft för att nå målet att bli koldioxidneutrala 2025.

Besök från Cleantech Östergötland

Till Linköpingsinitiativets senaste möte bjöds Cleantech Östergötland och regionala miljöföretag in, som berättade hur de kan bidra till att uppnå CO2-målet. 

I regionen finns rätt kompetens. Cleantech Östergötland samlar ett 60-tal bolag inom miljöområdet.

– För oss är det är det en livsuppgift och inte ett enstaka projekt, sa Johan Rydberg, VD för Cleantech Östergötland.

Med sig hade han fyra företag som berättade om lösningar på några av de utmaningar som Linköpingsinitiativets medlemmar står inför.

Fyra företag berättade

I Ljungsbro finns PPAM Solkraft. Företaget har gjort ett antal stora och innovativa installationer för industrin och offentlig sektor. VD Elin Molin hade med sig några exempel.

– En av våra senaste satsningar är solpaneler som bullerplank efter vägar och järnvägar. Förutom att producera el, dämpar de ljudet med 34 decibel.

Elin Ledskog från Againity presenterade en OCR-turbin som producerar el av spillvärme, en outnyttjad resurs på många håll. Innovativ teknik gör att lågvärdig värme kan användas.

Envista är ett företag med en annorlunda infallsvinkel på hur man sparar energi. Här handlar det om större fastighetsbestånd, där man med statistiska metoder och begripliga presentationer kan göra insatserna där de ger mest resultat.

– Genom att åtgärda fastigheter som underpresterar i jämförelse med likvärdiga, går det att få snabbare resultat, berättade VD Teodor Hovenberg.

För stora fastighetsägare och industrin är ett problem att nödvändig information är inlåst i olika tekniska system. Mathias Ericsson beskrev hur Modio gör information tillgänglig för snabbare och bättre styrning av energianvändningen.

En tydlig vilja i Linköping

På plats under senaste mötet fanns även Oskar Klingvall från Länsstyrelsen Östergötland, som informerade om hur klimatet förändras samt om befintliga och väntade bidrag till klimatförbättrande åtgärder.

– Det finns en tydlig vilja i Linköpings näringsliv att bidra till CO2-målet, sammanfattar Sara Malmgren, projektledare för Linköpingsinitiativet.