Linköpingsborna är bra på att köra fossilfritt

Linköpings kommun

I Linköping är privatpersoner, företag och kommunen i genomsnitt bättre än landet i övrigt på att köra fossilfritt. 5,9 procent av Sverige fordon körs på fossilfria bränslen. I Linköping är siffran 7 procent. Bra jobbat Linköpingsbor!

Undersökningen har gjorts av Miljöfordon Sverige och den visar bland annat följande:

  • 5,3 procent av de privatägda fordonen i Sverige kör på fossilfria bränslen. I Linköping är siffran 6,7.
  •  7,2 procent av företagens fordon i Sverige kör på fossilfria bränslen. I Linköping är siffran 7,6. 
  • 34 procent av kommunernas fordon körs på fossilfritt bränsle. I Linköping är det 53,1 procent.   Sverige har en målsättning att ha en fossilfri fordonsflotta 2030 och Linköpings mål är att vara koldioxidneutralt 2025. Båda dessa ambitioner kräver kraftfulla insatser från en mängd aktörer såväl i den offentliga som privata sektorn.
  • 3495 fordon i Linköping körs på etanol och 1304 på gas. 238 är elbilar och 492 är laddhybrider.

 

Laddstationer

Linköping har storsatsat på laddstationer för elbilar. Tekniska verken är delägare i laddinfraföretaget Clever sedan några år tillbaka. Idag har de i samverkan med Sankt Kors/Dukaten installerat 178 publika laddplatser och cirka 20 förhyrda.

De flesta laddar sitt fordon hemma nattetid, men det är viktigt att infrastrukturen för att kunna stödladda runt om i samhället kommer på plats för att det ska bli ännu mer attraktivt att skaffa elbil.

Samtidigt som Linköpings satsat på laddstationer är Tekniska verken en av Nordens största biogasproducenter och äger Svensk Biogas. Tidigare i år invigdes en ny tankstation i Tannefors och den i Valla renoveras och nyinvigs nästa vår.

Fortsatta satsningar

Mycket finns dock kvar att göra. De tekniska lösningarna finns men nu handlar det om att öka antalet elbilar, använda mer biodrivmedel och att effektivisera och minska antalet transporter. Under 2017 minskade utsläppen med två procent, men för att nå målet måste utsläppen ner med åtta procent per år, enligt Trafikverket.

Trots målet med en fossilfri fordonsflotta är de flesta nya personbilar som säljs fossildrivna. Motorerna har blivit mer energieffektiva, men det äts dessvärre upp av att många köper allt större fordon.

Regeringens styrmedel

Regeringen försöker nu vända utvecklingen genom att införa ett styrmedel (1 juli, 2018) som fått namnet Bonus malus. Det innebär att ju mer koldioxid ett fordon släpper ut, desto mer skatt måste ägaren betala.

Linköpings kommun

Linköpings kommun har en rese- och fordonspolicy som omfattar både resor i tjänsten samt krav på de fordon som kommunen köper in eller leasar. Kraven omfattar även lätta lastbilar och upphandlad verksamhet. Det innebär att fordonen ska drivas med biogas, el eller vara laddhybridfordon, ha dubbfria vinterdäck, vara försedda med alkolås, inte vara äldre än fem år och uppfylla kraven för fem stjärnor enligt Euro NCAP.

Tre gröna resplaner

I Linköpings kommun pågår även arbeten med tre Gröna resplaner:  Kommunen, Region Östergötland (inklusive Universitetssjukhuset) och Science Park Mjärdevi. Med de gröna resplanerna tar aktörerna fram handlingsplaner med åtgärder för att uppnå ett mer hållbart resande. De arbetar systematiskt med både policy- och beteendeförändringar som styr mot målet att bli koldioxidneutrala. De arbetar också mot det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.