Med flyget in i framtiden

Saab

Saab har funnits i Linköping i många decennier. Fokus för verksamheten här är utveckling, tillverkning och underhåll av flygplan och kringaktiviteter knutna till flyget, såväl civilt som militärt. Som en, med globala mått mätt, liten flygplanstillverkare i ett litet land har Saab alltid behövt ha fokus på innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Flygplanet Gripen testflyger med 100 procent biobränsle

Linköpingsinitiativet

Vår företagsstrategi slår fast att hållbarhet ska vara en naturlig del i allt vi gör och Linköpingsinitiativet ligger precis i linje med den strategin. Som en stor aktör i kommunen ser Saab det som självklart att delta i initiativet och bidra till Linköpings högt satta mål, exempelvis genom att använda den energi vi förbrukar så effektivt som möjligt. Utöver det arbetar vi också med att optimera både vår egen flygverksamhet och att bidra till en mer klimatsmart flygbransch i stort. Det är ett arbete som aldrig tar slut.

Clean Sky

Flyget påverkar miljön på flera sätt men inom ramen för det Europeiska forskningsprogrammet Clean Sky pågår utveckling av nya lösningar för att minska detta. Ett av huvudmålen är att minska utsläppen av koldioxid från flyg.

Inom programmet har Saab varit med och utvecklat en vinge som med innovativ teknik avseende byggsätt och form ska minska luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen med upp till åtta procent. Efter integration på ett Airbusflygplan provflögs vingen första gången den 26 september 2017 med stor framgång. Idag har mer än 40 flygningar genomförts med BLADE demonstratorn (Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator in Europe) och resultaten är väldigt lovande. Luftmotståndet över vingen minskas med 50% vilket medför ca 8 % lägre bränsleförbrukning räknat på helt flygplan.

Provflygningarna kommer att avslutas vid halvårsskiftet 2019. När nästa generation Airbusflygplan projekteras omkring år 2030 kommer laminärströmning att spela en viktig roll för att möte de tuffa miljömål, ACARE FlightPath 2050, som flygindustrin satt upp för kommande decennier.

Gripen med 100 % biobränsle i tanken

Tillsammans med Försvarets materielverk och andra aktörer har Saab genomfört provflygningar med biobränsle i ett Gripenflygplan. Målet med projektet var att demonstrera att man kan flyga stridsflygplan med ett biobränsle och därmed visa att ett biobaserat jetbränsle är möjligt för framtida bruk. En serie lyckade provflygningar skedde under 2017 med 100 % biobränsle i tankarna.

Än så länge är tillgången på biobränsle för flyg mycket begränsad men mycket händer på området. Saab har nu visat att det fungerar och när tillgången på  biobränsle som uppfyller den definierade bränslestandarden ökar kan det på riktigt bli ett alternativ till vanligt fossilt flygbränsle.

Minskad miljöpåverkan med effektivare flygledning

Saab deltar också i det europiska samverkansprojektet SESAR, där flera aktörer gått samman för att modernisa och effektivisera flygtrafikledningen i luftrummet över Europa. Genom att optimera hur alla flygplan rör sig, både på marken och i luften, kan tydliga miljövinster göras. SESAR arbetar för att bidra till EU:s mål om en tioprocentig reduktion av koldioxidutsläppen till 2035, genom att minska bränsleförbrukningen med mellan 250 och 500 kilo per flygning. Det motsvarar koldioxidutsläpp om 0,8-1,6 ton för varje flygresa. Med effektivare flygvägar minskar också buller och andra utsläpp.

Beteendeförändringar och teknikutveckling

För att möta klimathotet arbetar Saab parallellt med beteendeförändringar och teknikutveckling, i det stora såväl som i det lilla, både på hemmaplan och ute i världen. Saab har ända sedan starten mött utmaningar med ingenjörskonst och innovationer, och på det sättet vill vi också bidra i det så angelägna hållbarhetsarbetet.