Miljöstrategen svarar på frågor

Linköpings kommun

Erika Weddfelt är miljöstrateg på Linköpings kommun. Här berättar hon hur hon ser på klimatförändringarna och vad vi och Linköpings kommun kan göra åt situationen.

Erika Weddfelt

Hej, Erika Weddfelt.

Vi har haft en historiskt varm sommar. Hur mycket beror det på klimatförändringarna?- Det finns ett väldigt starkt samband. Enbart en sommar handlar om väder, många varma somrar om klimat. Trenden går mot ökad värme. De senaste 30 åren har alla, förutom två av de åren, varit varmare jämfört med de föregående 30 åren. Att det finns ett samband med mänsklig aktivitet är säkerställt med en sannolikhet över 95 procent.

Du som är kommunens miljöstrateg, vad kan du göra för att Linköping ska nå sitt klimatmål?

- Jag tar fram program och handlingsplaner utifrån min miljökompetens för att verkställa politikens beslut. Jag skapar förutsättningar för samverkan inom kommunens egen organisation, med de kommunala bolagen, det privata näringslivet och civilsamhället.  Inom kommunen arbetar vi också brett med hela hållbarhetskonceptet, det vill säga såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet. Vi ska arbeta gemensamt, framåtsträvande och progressivt för att vara en långsiktigt hållbar kommun. Tillsammans ska vi agera förebyggande i en anda av framtidsoptimism och hoppfullhet.

Vad behöver Linköpings kommun göra mer av och bättre?

- Vi ska fortsätta med det vi har påbörjat och utveckla ytterligare, men självklart behöver vi fortsätta hålla stort fokus på arbetet för att minska klimatpåverkan från kommunen ytterligare. Det görs redan många bra insatser. Några exempel är att vi har infört samordnade varutransporter, vilket också minskar den tunga trafiken i staden. Vi har olika satsningar inom cykelområdet som utbyggnad av cykelvägar och vi satsar på utbyggnad av solenergi. Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan som samlar olika klimatåtgärder inom alla förvaltningarna. Vi har också börjat titta mer på de varor som vi upphandlar, på så sätt kan vi även påverka utvecklingen hos våra leverantörer.

Är du oroad för klimatförändringarna?

- Vi måste ta det här på mycket stort allvar. Klimatförändringen pågår redan och det kommer att ta lång tid innan den avstannar. Därför måste vi agera kraftfullt både för att förhindra ytterligare förändringar och hantera de förändringar som vi redan har.

Finns det något positivt med klimatförändringarna?

- Det enda riktigt positiva med klimatförändringarna är att de flesta börjar vakna på allvar. Forskarna börjar nu befara att vi är närmare den punkt, där vi får skenande klimatförändringar, än vad man tidigare trott. Det finns ingen anledning att avvakta om de har rätt eller fel, vi behöver agera nu. Många av de åtgärder vi behöver göra leder också till en bättre hälsa, som att cykla och äta mycket frukt och grönt. Vad väntar vi på?