Näringslivet gör en lokal kraftsamling för klimatet

Linköpings kommun

Linköpingsinitiativet är klimatnätverket där stora energiförbrukande organisationer i kommunen gemensamt kraftsamlar för att bekämpa de klimatutmaningar som Linköping och omvärlden står inför. Idag släpps en rykande färsk årssummering som beskriver nätverkets och medlemmarnas klimatarbete under 2020.

Rapsfält i solnedgång

– Linköping är platsen där du möter framtiden. Tillsammans vårdar och bygger vi den livsvänliga staden med det perfekta läget, och utvecklar banbrytande innovationer för samhällets och klimatets bästa. Linköpingsinitiativet är en viktig arena för att kunna åstadkomma just detta, förklarar kommunens näringslivsdirektör Louise Felldin.

Nätverket startade under vårvintern 2018 för att öka omställningstakten mot ett koldioxidneutralt Linköping. Sedan dess har antalet medlemmar dubblerats och representerar sammantaget en ansenlig del av kommunens arbetstagare och boende - med Linköpings kommun, Tekniska verken och Region Östergötland som medlemmar berörs egentligen alla i kommunen på ett eller annat sätt.

Sedan starten har nätverket ett stort fokus på energifrågan, men sedan dess har också ett helhetsfokus utvecklats som även inkluderar transporter och materialflöden. Nätverket har också kontakt med omvärldsaktörer såsom akademiska institutioner, branschorganisationer, relevanta myndigheter och liknande.

– Det finns ingen som kan lösa den stora klimatutmaningen själv. Samverkan är inte bara en framgångsfaktor utan även en förutsättning för detta. Linköpingsinitiativet är en fantastiskt möjlighet där de engagerade medlemmarna hjälps åt att komma framåt i klimatfrågan, säger Erika Weddfelt, miljöstrateg vid Linköpings kommun.

Läs mer om Linköpingsinitiativet och årssummering 2020 här: Linköpingsinitiativet 2020.pdf