Rundabordssamtal kring koldioxidneutralitet i byggnad

White arkitekter

De kommunala fastighetsbolagen Lejonfastigheter, Stångåstaden, Sankt Kors och Linköpings kommun bjöds in till White arkitekters Linköpingskontor för rundabordssamtal kring kommunens mål för koldioxidneutralitet 2025.

Fem kvinnor samtalar runt ett konferensbord

Syftet med samtalet var att leverantörer och beställare gemensamt kan hitta en långsiktig och beständig plattform för att upptäcka synergier för verksamheterna och möta upp målen.

I samtalet poängterades bland annat att beställare ser ett växande behov av till exempel livscykelanalyser som ger en helhetsbild över en produkts totala miljöpåverkan, med en uppmaning till leverantörer att vara ännu mer drivande i dessa frågor och hjälpa dem att hålla fortsatt fokus på de kommunala klimatmålen.

Analysera tidigt

Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist, beskrev Whites synsätt på vikten av att göra enkla analyser av materialval tidigt – då det fortfarande finns handlingsutrymme. Då finns chansen att byta allt - från stomme och grund till system, och redan här kan man få en förståelse för hur många våningar och hur stor area vi talar om.

Därmed kan man göra en snabb översiktlig beräkning som kan ge underlag för diskussion: arbetar vi med en limträstomme kommer vi spara ett antal ton koldioxidjämfört med en normal stål- och betongkonstruktion och så vidare. Olika trästomsystem har olika klimatpåverkan och det kan vara avgörande att testa olika stomalternativ, eftersom stommen står för en stor del av klimatpåverkan.

Gemensam syn för branschen

Initiativet till samtalet bygger på ambitionen att skapa ringar på vattnet där branschen gemensamt når fram till en samsyn på klimatfrågan tidigt i projekten – där hittar vi nyckeln till framgång för att nå ett koldioxidneutralt Linköping 2025.