Så blir byggentreprenörerna i Ebbepark fossilfria på fem minuter

Stångåstaden, Energifabriken, Logistikkluster Östergötland och Sankt Kors

En stor gemensam tank med fossilfritt bränsle till alla entreprenörer. Det borde vara en självklarhet på varje byggarbetsplats. – Ändå är det här första pumpen i sitt slag i Sverige, säger Per Lindahl, projektledare för Logistikkluster Östergötland.

Initiativtagarna. Ribert Bäckström, Stångåstaden, Karin Varverud, Energifabriken, Per Lindahl, Logistikkluster Östergötland och Camilla Einarsson, Sankt Kors.

Den mobila tanken med fossilfri HVO-diesel står i Ebbepark, den största byggarbetsplatsen just nu i Linköping. Under projektet blir det 80 000 leveranser med lastbilar och därtill finns grävmaskiner, traktorer och andra maskiner på området. Normalt krävs det mycket körande för att tanka alla dessa fordon, utan kontroll om bränslet är fossilfritt eller inte.

– Byggbranschen är konservativ och har förbättringspotential när vi pratar hållbarhet. Därför är det roligt att intresset från flera av aktörerna i Ebbepark är positivt, konstaterar Camilla Einarsson, logistiksamordnare för Sankt Kors.

Men istället för att kräva av entreprenörerna väljer fossilfritt, har Sankt Kors tillsammans med den andra byggherren Stångåstaden valt en annan väg.

– Vi gör det enkelt och lönsamt att tanka rätt, säger Stångåstadens projektledare Robert Bäckström.

Metoden är att placera en stor tank med miljöbränslet HVO i Ebbepark, från vilken alla entreprenörer kan tanka. HVO är marginellt dyrare än diesel. För en grävmaskin är merkostnaden cirka 50 kronor om dagen men samtidigt sparar entreprenörerna pengar och tid när de slipper köra iväg för påfyllning eller ta med sig egna bränsletankar. 

När den gemensamma lösningen presenterades vid en presskonferens i mitten av augusti, kom frågan varför ingen har gjort så här tidigare? Med facit i hand framstår åtgärden som självklar.

Problemet har varit att fördela kostnaderna. Nu har Energifabriken, leverantör av tank och bränsle, löst det genom att utveckla en app till mobiltelefoner som aktiverar pumpen och tar betalt av företaget som tankar. Det finns inte längre behov av egna lösningar eller utflykter från byggplatsen.

Först ut av entreprenörerna att tanka fossilfritt i Ebbepark var Agrotec och ED Bygg, följda av åkeriet Renall. De sistnämnda har även en egen HVO-tank på sin anläggning i Linköping och goda erfarenheter av HVO som ersättning till diesel.

– HVO är lika bra att köra på och arbetsmiljön blir bättre, säger Stanley Nilson från Renall som tankade fossilfritt inför publik på presskonferensen.

Det bekräftar Karin Varverud, grundare och delägare i Energifabrik.

– HVO består av samma molekyler som diesel, men tillverkas av förnybara råvaror. Emissionerna av partiklar, NOX och kolväten är betydligt mindre, vilket ger bättre arbetsmiljö och bättre miljö för de kringboende, säger Karin.

En viktig fördel med HVO är att det inte krävs några nya lastbilar eller ombyggnader av motorer. Det är bara att tanka. Fossilfri på fem minuter, som en dekal på bränslepumpen i Ebbepark beskriver det.

På bilden syns initiativtagarna till landets första gemensamma tank med fossilfritt bränsle på en byggarbetsplats. Från vänster: Robert Bäckström, Stångåstaden. Karin Varverud, Energifabriken. Per Lindahl, Logistikkluster Östergötland. Camilla Einarsson, Sankt Kors.