Så ställer du om till en hållbar garderob

Linköpings kommun - 12 november 2021

Hur får vi med alla på omställningen till en mer hållbar modeindustri? Vems är ansvaret och vad kan konsumenter göra för att konsumera mer hållbart? Det var några av de frågor som diskuterades i panelsamtalet med tema hållbart mode under årets Globala Linköping.

Återbruk

Årets Globala Linköping gick av stapeln den 16-21 november. I år var temat klimat och hälsa. Eventet genomfördes online på grund av den rådande coronapandemin och bestod dels av fyra panelsamtal på olika teman som kombinerades med föreläsningar.

Ett av samtalen handlade om hållbart mode och hur vi konsumenter kan agera för att minska överkonsumtionen utan att äventyra vårt modeintresse. Panelsamtalet genomfördes som ett samarbete med F/ACT-movement, ett projekt med syfte att aktivera garderoben och förändra modebranschen.

I föreläsningen som hölls av Maria Lagerman problematiserades överkonsumtionen. Hon berättade om hur Sverige gått från en kultur där vi lagade och lappade våra kläder till att vi idag slänger nästan 80 000 ton kläder varje år. Hon berättade också att modeindustrin är en av världens mest miljöpåverkande industrier och att vi därför behöver hitta ett mer hållbart sätt att konsumera.

Möjlighet att utveckla ett hållbart modesystem

Panelsamtalet utgick från problematiseringen men fokus låg på de möjligheter som finns med att utveckla ett hållbart modesystem. Panelsamtalet diskuterade bland annat hur konsumenten, men också klädföretagen, kan anpassa sig till den nya marknaden. Under samtalet kom många olika tips på hur konsumenten kan konsumera mer hållbart. Allt från remake till second hand och klädbyten diskuterades.

Är du intresserad av att höra mer om hållbart mode? Då kan du se föreläsningen och panelsamtalet i efterhand på Linköping play.