Smarta verktyg för minskad klimatpåverkan

Saab

Minskad klimatpåverkan från resor och energiförbrukning är en del av Saabs miljöstrategi och företagets sätt att bidra till nr 13 av de globala hållbarhetsmålen - Bekämpa klimatförändringarna. För att göra detta krävs bra verktyg. Läs om hur Saab har skaffat sig rätt förutsättningar.

Två kollegor sitter framför en datorskärm och diskuterar något som visas på skärmen. Den ena tjejen har hörlurar på sig medan den andra personen tittar på henne, pratar och pekar på något på skärmen med en penna.

Uppföljning av energi närmare verksamheten 

Saab är ett företag med många anställda som drivs av innovation och en vilja att förbättra. En utmaning med energiarbetet har dock varit att kunna visualisera och bryta ner data till en nivå där en enskild verksamhet kan känna igen sig och känna relevans. Anläggningen i Tannefors är stor och innehåller många verksamheter samt ett stort antal byggnader. Antalet mätpunkter för både el och fjärrvärme har fram till nyligen varit mycket få, något som är vanligt för äldre anläggningar. För ett par år sen togs därför beslutet om att investera i en utbyggd mätarstruktur för att möjliggöra en mer detaljerad uppföljning, ett arbete som nu närmar sig slutfasen. Detta innebär att anläggningen har gått från ett fåtal mätpunkter till ca 290 stycken, vilket innebär helt nya analys- och förbättringsmöjligheter.

Att mäta är viktigt men leder inte i sig till förbättring. I systemet, som tillhandahålls av Coor, ingår därför också visualiserings- och analysverktyg för att kunna kommunicera resultatet av mätningarna. Nästa steg i arbetet är att använda detta på bästa sätt för att kunna optimera och styra för minskad energiförbrukning och därmed minskad klimatpåverkan. I ett första läge kommer systemet att användas vid de detaljerade energikartläggningar som genomförs regelbundet inom verksamheten.

Att mäta resor

Resor är ett av de största bidragen till Saabs koldioxidutsläpp. I ett företag med verksamhet på 5 kontinenter är det också en viktig del i att bedriva och utveckla verksamhet. Många resor behöver göras men att skapa en medvetenhet i hur resmönster ser ut och hur det bidrar till koldioxidutsläpp är ändå viktigt. Den pågående pandemin kommer säkerligen också påverka hur vi ser på resor framöver. För att följa upp resande skapade Saab-bolaget Combitech för flera år sedan verktyget Travel Carbon Tool. Verktyget samlar data från befintliga resesystem såsom bokningssystem för flyg, tåg och hyrbilar och har på Combitech använts i måluppföljning under flera år. 2020 introducerades verktyget på flera av Saabs enheter inklusive den i Tannefors. Hur det används varierar inom olika enheter på Saab. Från att utgöra underlag för mål till att vara underlag för kommunikation och medvetenhet, med det gemensamma syftet att bidra till mer hållbart resande.