Solenergi i Lambohov

Lejonfastigheter

På Räddningsstationen i Lambohov har man behov av el varje dag, året runt. Här kommer Lejonfastigheters nya solcellsanläggning att vara till nytta.

Lambohovs räddningsstation

Kriterier för solel

Fastighetsägaren Lejonfastigheter utreder fortlöpande vilka byggnader som är lämpliga för installation av solceller. Fastigheten ska ha eget behov av den egenproducerade elen. Därför prioriteras fastigheter med hög elanvändning även under sommartid. Huset ska också ha rätt byggtekniska förutsättningar, en bra placering samt fördelaktig taklutning för att installationen ska ge önskad effekt.

Lambohovs Räddningsstation bedömdes som lämplig för en solcellsanläggning. Byggnaden har rätt storlek och läge och här är verksamheten igång dygnet runt, året om.

Ny takkonstruktion

Efter förstärkning av takkonstruktionen installerades solcellsanläggningen som stod klar och provkörd den sista februari i år. Slutbesiktningen skedde den 9 april och samma dag drogs drift och produktion igång för fullt.

Anläggningen producerar cirka 70 000 kWh per år, vilket kommer att utgöra ungefär 13 procent av fastighetens totala elanvändning. Investeringen beräknas betala sig på 15 år.

Investeringsplan

Lejonfastigheter har idag sju solelsanläggningar som står för 0,4–0,5 procent av fastighetsbeståndets totala elanvändning. Företaget arbetar med en investeringsplan för solcellsanläggningar, som sträcker sig fram till 2025. Planen är att påbörja ytterligare en installation under 2019.