Årsredovisning

Årsredovisning 2018 och personalbokslut 2018 för Linköpings kommun antogs 2019-04-23.

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen.

Verksamhetsberättelser nämnder

Utöver kommunens samlade årsredovisning framställer varje nämnd en egen verksamhetsberättelse med en mer utförlig beskrivning av den verksamhet som den egna nämnden ansvarar för.

Äldre årsredovisningar

Äldre årsredovisningar, än de som ligger upplagda här på vår webbplats, finns att få elektroniskt. Antingen kan du skicka e-post till kommunen eller till ekonomi. Ange vilket eller vilka år du är intresserad av.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.