Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Årsredovisning

Årsredovisning 2020 och personalbokslut 2020 för Linköpings kommun. Båda antogs 27 april 2021.

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och de kommunägda bolagen under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses kommunen och de kommunägda bolagen.

Verksamhetsberättelser nämnder

Utöver kommunens samlade årsredovisning framställer varje nämnd en egen verksamhetsberättelse med en mer utförlig beskrivning av den verksamhet som den egna nämnden ansvarar för.

Äldre årsredovisningar

Äldre årsredovisningar, än de som ligger upplagda här på vår webbplats, finns att få elektroniskt. Antingen kan du skicka e-post till kommunen eller till ekonomi. Ange vilket eller vilka år du är intresserad av.

Senast uppdaterad den 6 maj 2021