Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Budget

Här kan du läsa hur kommunens samlade resurser prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.
Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Kommunens budget är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Budget varje år

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten varje år. Då bestäms hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, mål och uppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

Processen är central

Processen när budgeten tas fram är central för vilka mål kommunen har och för hur verksamheten styrs. I budgeten blir nämndernas uppdrag och de resultat nämnderna förväntas uppnå tydliga.

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: