Faktura, betala och skicka in

Här finns information till dig som får fakturor från Linköpings kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till kommunen. Kommunens fakturor kan avse t.ex. barnomsorg, äldreomsorg, tomträttsavgälder, ansökan om byggnadslov eller liknande.

Plusgiro

Linköpings kommun använder normalt plusgiro som inbetalningssätt. På fakturor från Linköpings kommun finns angivet vilket plusgiro konto och OCR-nummer som ska anges vid inbetalningen. Olika plusgiro konton används för olika typer av fakturor. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via Internetbank är det därför viktigt att ange rätt plusgiro konto och OCR-nummer.

Elektronisk faktura (e-faktura)

Linköpings kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden på Internetbank att betala dina räkningar elektroniskt.

I stället för att få en pappersfaktura med ett inbetalningskort får du räkningen presenterad i din Internetbank. Där kan du titta på den på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Det innebär att du slipper knappa in plusgironummer, OCR-nummer, datum och belopp. 

E-faktura kan endast användas för återkommande fakturor som t.ex. barnomsorg eller äldreomsorg där du har ett fast kundnummer hos oss. 

Som kundmottagare av e-faktura är det viktigt att titta på din faktura för att se eventuell allmän information som kan läggas ut som text på fakturan. Sådan information går också att hämta via vår webbsida. 

Påminnelse skickas ut som pappersfaktura.

Anslutna banker

Är du kund hos någon av följande banker kan du få elektronisk faktura från Linköpings kommun.

 • Nordea
 • Swedbank och sparbankerna
 • Svenska Handelsbanken
 • Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank
 • Skandiabanken
 • Sparbanken Finn
 • Sparbanken Gripen
 • ICA-Banken
 • Länsförsäkringar Bank

Om din bank inte står med bland de uppräknade betyder det att de ännu inte kan hantera elektroniska fakturor från oss. Eftersom banker ansluter sig kontinuerligt är det möjligt att snart kunna ansluta sig till tjänsten. Kontakta din bank för mera information.

Anmälan

Du anmäler dig till e-faktura i din Internetbank. E-fakturan gäller för det kundnummer som du anger i internetbanken. Har du flera kundnummer måste du alltså registrera dig flera gånger.

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att hålla reda på dina räkningar. Du får din pappersfaktura hemskickad, men betalningen sköts med automatik av banken. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar på ditt konto för att kunna betala räkningen.

Anmälan till autogiro gör du genom att skriva ut ett autogiromedgivande, fylla i och skicka in blanketten till:

Linköpings Kommun
Ekonomiservice
581 81 Linköping

OBS! Har du autogirofunktion så kvarstår den även om du anmäler dig för e-faktura. Då får du ingen pappersavisering hem i brevlådan, utan en e-faktura som presenteras i Internetbanken och betalas via autogiro.

Utlandsbetalning

Det går att betala till kommunen även om du befinner dig utomlands, men då måste du ange vårt IBAN-nummer (International Bank Account number) och BIC-kod (Bank Identifier Code). BIC kallades tidigare för SWIFT-kod.

IBAN: SE36 9500 0099 6042 0009 9655

SWIFT/BIC: NDEASESS

Kommunens huvudplusgiro är: 99 65 -5 men ska bara användas för enstaka inbetalningar.

Det går också att använda kommunens bankgiro 373-3946 eller att sätta in pengarna direkt på kommunens bankkonto: 996 0 420009 9655.  Samma IBAN och SWIFT/BIC-kod som ovan.

Obetalda fakturor

Om du har fått en faktura och inte betalar i tid skickas en betalningspåminnelse. Detta görs ca 10 dagar efter fakturans förfallodag. En särskild påminnelseavgift tas då ut med 60 kronor.

Om fakturan ändå inte betalas skickas ärendet vidare till det inkassobolag som kommunen anlitar för vidare åtgärder, vilket innebär att ytterligare avgifter tillkommer.

Dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + 8 % på den ursprungliga skulden) tas ut om dröjsmålsräntan överstiger 50 kronor.

Anstånd med betalning

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas anstånd med betalning. Hör i så fall av dig till den kontaktperson som finns angiven på fakturan för en diskussion om förutsättningarna.

Kommunens fakturaadress

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Linköpings kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren, se nedan.

Linköpings kommun tillämpar elektronisk fakturahantering och skannar in erhållna pappersfakturor. För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av ett 3-siffrigt nummer följt av en bokstav, till exempel 103A och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Linköpings kommun. För en fullständig förteckning över befintliga referensnummer och intervall se under Dokument & blanketter.

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur: 

Linköpings kommun
Skanningcentralen
103A (exempel)
581 81 Linköping

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Annan post som inte innehåller fakturor skickas direkt till den verksamhet som är berörd.

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Linköpings kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • 3-siffrigt referensnummer samt versal.
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om uppgifter saknas

Om uppgifter saknas på fakturan så att det är oklart om Linköpings kommun ska betala fakturan, eller om det inte framgår vilken person eller enhet som har beställt varan/tjänsten eller om det är någon annan viktig uppgift som saknas för att korrekt kunna hantera fakturan, kommer fakturan att skickas tillbaka till leverantören.

Leverantören får då skicka en ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av en sådan hantering.

Betalningsvillkor

Linköpings kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser

Elektroniska fakturor

För att underlätta fakturahanteringen för såväl oss som våra leverantörer ser vi gärna att vi får fakturorna helt elektroniskt istället för i pappersform.

Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företaget Pagero.

Om ni vill skicka fakturor elektroniskt till Linköpings kommun, kontakta Scanningcentralen, tel. 013-206505.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-0449

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000044901.

Ekonomiservice

Skicka e-post till Ekonomiservice

E-post: Ekonomiservicesupport@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 05

Öppettider: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2018