Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Den finansierar mellan 85-90 procent av kommunens löpande verksamhet (förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar med mera). Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till regionen samt begravningsavgift.

Skatt till Linköpings kommun

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2021 till 20:20 kr av varje intjänad 100-lapp vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Skatt till Regionen

Regionskatten uppgår till 11:55 kr för 2021.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgiften är obligatorisk och uppgår till 25,3 öre av varje intjänad 100-lapp.

Utöver kommunalskatt, regionskatt och begravningsavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

För en mer detaljerad redovisning hänvisas till Skatteverkets hemsida.

Så här används dina skattepengar

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

Senast uppdaterad den 12 maj 2021