Vanliga frågor och svar om donationsfonder

Sök bland frågor och svar

Ansökningstiden pågår under 4 veckor, från mitten av september till mitten av oktober. En annons om samtliga fonder publiceras i Östgöta Correspondenten och Linköpingsposten lördagen innan ansökningstiden börjar.

Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se, välj självservice, kommun och politik, stipendier och stiftelser.

  • Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket, Skäggetorp eller Berga
  • Stadshusets reception, Storgatan 43
  • Social- och omsorgsförvaltningen reception, Barnhemsgatan 2, vardagar klockan 8.00-11.30 och 13.00-16.00 (juni-augusti till 15.00)

Nej, när ansökningstiden är slut går man igenom alla ansökningar och tar ut vilka som kan få medel och ur vilken fond. Endast en ansökan per person/familj.

Det kan vara olika från år till år beroende på hur situationen ser ut hos samtliga som söker. Det vet man först när alla ansökningar har kommit in.

På ansökningsblanketten finns det en fråga om du har försörjningsstöd. Om du endast har försörjningsstöd kryssar du i rutan Ja. Om du har både försörjningsstöd och inkomst anger du inkomsten och kryssar även i rutan Ja.

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster.

Det är endast kopia på besked avseende slutlig skatt enligt årets taxering som ska bifogas (inte kopia på självdeklaration utan det besked du får från Skatteverket när deklarationen är klar; en vit blankett som brukar komma i slutet av maj eller början juni). Detta besked måste bifogas annars kommer inte din ansökan att behandlas.

Vänd dig till Skatteverket, där kan du få en kopia.

Vänd dig till Skatteverket - där kan du få ett utdrag som visar att inkomsten har varit 0 kronor.

Beskriv kortfattat hur din livssituation ser ut. Det är viktigt att du skriver något om detta eftersom det kan öka din möjlighet att få utdelning ur någon av fonderna.

Om du har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder är det viktigt att kortfattat beskriva detta då en av fondernas ändamål gäller för detta.

Alla får besked i slutet av november oavsett om du får utdelning eller inte.

Nej, du får ett brev några veckor innan utbetalning där det står hur du ska göra för att få utbetalning till rätt konto.

Utbetalningsdatum varierar från år till år men sker alltid innan 13 december.

Nej, besluten är inte överklagningsbara.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 januari 2020