Erland Lönnerholms minnesstiftelse

Erland Lönnerholms minnesstiftelse ska användas till stipendier till studerande vid Katedralskolan. Beslut om stipendier fattas av rektor.

För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan
Område: Skola och utbildning

Stadgar

§ 1 Historik
Stiftelsen har uppkommit genom gåvobrev den 2 december 1966 vari Margit Lönnerholm och Erik Lönnerholm överlämnade 2 000 kronor till hugfästande av deras sons minne och som tack och erkänsla för vad han under sin studietid vid Katedralskolan fått av vetande och inspiration.

Gåvobrevet finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall utdelas som stipendium till elever som visat fallenhet för och med framgång bedrivit studier i matematik.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av rektor vid Katedralskolan.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juli 2018