Svensson-Svenfelts stipendiestiftelse

Avkastningen från Svensson-Svenfelts stipendiestiftelse ska användas till stipendier till studerande vid Katedralskolan. Beslut om stipendier fattas av rektor.

§ 1 Historik Stiftelsen har uppkommit genom ett gåvobrev från 30 juni 1919 vari Anna Svensson född Berg och Disponent O.G. Svensson överlämnade en summa på 50 000 kronor.

Gåvobrevet finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål Disponibel avkastning skall användas till stipendier, det ena året med 800 kronor och året därpå med 1 200 kronor. Ett nybildat stipendium á 800 kronor skall alltid följas av ett på 1 200 kronor. Stipendiat bör vara känd för begåvning, flit och gott uppförande. Rätt att erhålla stipendiet tillkommer i första rummet stiftarnas efterkommande, därefter studerande hemmahörande i Vreta Kloster och slutligen övriga elever. Stipendium á 800 kronor tilldelas studerande vid Katedralskolan. Studerande som innehaft detta stipendium och ämnar fortsätta sina studier vid någon av rikets högskolor får åtnjuta ett stipendium á 1 200 kronor.

§ 5 Beslutsfattare Beslut om utdelning av stipendier fattas av rektor vid Katedralskolan.

§ 6 Övrigt Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016