Örtagårdsstiftelsen

Örtagårdsstiftelsens utdelning ska användas till ändamål som gagnar Carl Johanssons Örtagård i Gamla Linköping.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom testamente upprättat 1958-10-28 av hemmansägaren Carl August Johansson och hans hustru Clara Sirena Johansson, född Nilsson, Klostergatan 43 C, Linköping.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Den årliga avkastningen är tillgänglig för utdelning..

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål som gagnar Carl Johanssons Örtagård i Gamla Linköping, dess framtida vård och bestånd.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till Gamla Linköpings förfogande. Utbetalning sker efter redovisning av hur föregående års utdelning använts.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016