Stiftelsen Vallaskogens Naturreservats

Stiftelsen Vallaskogens Naturreservats ändamål är att illustrera hur bonden utnyttjade sin skog i äldre tid och genom utdelningen bidraga till kostnader utöver de som normalt åvilar kommunen.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning från Carlstedtska stiftelsen år 2001. Stadgar fastställdes av kommunfullmäktige 27 november 2001, § 233.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen i Linköpings kommun, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltning.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Vallaskogens naturreservat skall vara en integrerad del av Friluftsmuseet Gamla Linköpings verksamhet. Reservatet syftar till att kunna visa stad, land och skog och sambanden däremellan. Stiftelsens ändamål är att illustrera hur bonden utnyttjade sin skog i äldre tid och genom utdelningen bidraga till kostnader utöver de som normalt åvilar kommunen.   § 5 Beslutsfattare Disponibel avkastning skall årligen ställas till Kultur- och fritidsnämndens i Linköpings kommun förfogande som har att besluta om medlens användning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016