Omsorgsnämndens delegationsordning

Med delegering avses att en nämnd överför sin självständiga beslutanderätt till en förtroendevald eller till någon tjänsteperson, det vill säga att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. De vanligaste förekommande ärendena samlas i nämndens delegationsordning för att underlätta för såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Antagen: 2015-01-27
Giltig: Från och med 2015-03-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2018