Handlingsplan för kommunkoncernens insatser 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025

Syftet med handlingsplanen för koldioxidneutralt Linköping är att tydliggöra och utveckla kommunkoncernens åtgärdsarbete i riktning mot målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Handlingsplanen innehåller en redovisning av pågående och planerade insatser för att uppnå målet utifrån redovisade insatser från de kommunala förvaltningarna och de största kommunala bolagen. Handlingsplanen är framåtblickande och sträcker sig över perioden 2018-2020, och innehåller även åtgärder som baseras på genomförande av tidigare beslutade styrdokument som de kommunala förvaltningarna kontinuerligt ska arbeta med.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §409
Giltighetstid: 2018-2020

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2018