Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa

Det övergripande målet med Linköpings kommuns arbete med folkhälsa är att bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen och en socialt hållbar samhällsutveckling.

Syftet med att ta fram en handlingsplan är att stärka det kommunövergripande arbetet, främja gemensamt lärande och ökat engagemang hos de kommunala förvaltningarna. Handlingsplanen är också ett led i att stärka Kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom folkhälsoområdet.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-11-07
Giltighetstid: 2017-2020

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 augusti 2019