Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för partiklar, PM10 2021-2026

Linköpings kommun har tagit fram en handlingsplan för att minska halten partiklar i utomhusluften. Handlingsplanen innehåller åtgärder för hur kommunen ska arbeta för en bättre luftkvalitet.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-21
Giltighetstid: 2021-2026

Senast uppdaterad den 21 januari 2021