Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för solel 2020-2025

Syftet med handlingsplanen är att fastställa vilka aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måluppfyllelsen. Handlingsplanen redovisar aktiviteter, ansvarig aktör samt tidsperiod för genomförande. Planen sträcker sig till 2025 men innehåller även delar som ska bidra till långsiktiga strategier för att uppnå målet till 2040.

Senast uppdaterad den 26 november 2020