Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan för trygghet säkerhet och brottsförebyggande åtgärder

Handlingsplanen är en samverkansöverenskommelsen mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten. Målet med handlingsplanen är att öka tryggheten och minska brottsligheten bland unga i Linköping.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen
Giltighetstid: 2022-12-31

Senast uppdaterad den 18 januari 2021