Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

Linköping kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck är ett styrdokument för alla Linköping kommuns verksamheter. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra hur vi tillsammans kan förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Den syftar också till att främja en ökad samordning, systematisering, effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-06-12 §267
Status: Gällande
Giltighetstid: per mandatperiod

Senast uppdaterad den 26 juni 2018