Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025

Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Handlingsplanen utgår från kommunkoncernens rådighet och innehåller därför aktiviteter inom den verksamhet som kommunen själv kan påverka, inom de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen.

Senast uppdaterad den 17 december 2020