Pilotkommun för romsk inkludering

Som Pilotkommun kommer vi att fokusera på att bygga upp strukturen för utvecklingen av Vårt Nygård som modell. Planerade aktiviteter är dialog, både individuellt och i olika konstellationer av grupper samt en behovsinventering tillsammans med romerna.

Dokumenttyp: Handlingsplan
Antaget av: Kommunstyrelsen 2012-08-21, § 270
Giltighetstid: 2012-2015

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 april 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.