Plan för hantering av extraordinära händelser

Denna plan beskriver hur extraordinära händelser ska hanteras inom Linköpings kommun. En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner.

En extraordinär händelse kräver att kommunen agerar snabbt. Syftet med denna plan är att beskriva hur de kommunala lednings- och informationsinsatserna ska samordnas vid en sådan händelse.
Planen är antagen av kommunstyrelsen den 20 september 2016 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2016