Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap

Lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Senast uppdaterad den 27 maj 2020