Avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering

Planen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Dokumenttyp: Lokala föreskrifter
Antaget av: Kommunfullmäktige 2006-01, ändringar antagna 2011-10
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.