Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering

Planen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Dokumenttyp: Lokala föreskrifter
Antaget av: Kommunfullmäktige 2006-01, ändringar antagna 2011-10
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 17 februari 2017