Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmarknadspolicyn betonar Linköpings kommuns viljeinriktning avseende ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Den ger också vägledningen om hur ett långsiktigt strukturerat förebyggande arbete bidrar till att ohälsa och olycksfall undviks och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Till policyn tillhör en tillämpningsanvisning:

Tillämpningsanvisning till arbetsmiljöpolicy, för distansarbete

Senast uppdaterad den 2 november 2020