Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattenpolicy

Policyn är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ett verktyg som tydliggör kommunens inriktning gällande dagvattenhanteringen. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Krav på åtgärder ska alltid ställas i relation till förväntad effekt per investerad krona.

Senast uppdaterad den 17 juni 2020