Dagvattenpolicy

Policyn är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ett verktyg som tydliggör kommunens inriktning gällande dagvattenhanteringen. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Krav på åtgärder ska alltid ställas i relation till förväntad effekt per investerad krona.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Förslag 2017-05-18
Giltighetstid: Tills vidare

Relaterat dokument

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 februari 2018