Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handelspolicy för Linköpings kommun

Handelspolicyn är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel. Vid planering och i andra konkreta tillämpningar ska policyn vägas mot andra sektorsintressen, t.ex. mot trafiksäkerhet, miljö med mera.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 180
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 29 juni 2017