Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun

Informationssäkerhet är kommunens förmåga att hantera information så att legala, etiska, och verksamhetsmässiga avsikter upprätthålls. Målet med kommunens informationssäkerhetsarbete är därför att skydda kommunen, dess verksamhet och invånare som annars riskerar att skadas genom bristande informationssäkerhet.

Policyn gäller från den 30 augusti 2016 och tillsvidare.

Senast uppdaterad den 10 maj 2017