Hoppa till huvudinnehåll

Policy för avhopparverksamhet

Detta är Linköpings kommuns policy avseende avhoppare från den organiserade
brottsligheten/kriminella gäng och eller nätverk inom Linköpings kommun. Att
vidtaga samordnade insatser i arbetet med avhopparen är en viktig hörnsten i ett
framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 182
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 30 juni 2017

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: