Hoppa till huvudinnehåll

Policy för avhopparverksamhet

Detta är Linköpings kommuns policy avseende avhoppare från den organiserade
brottsligheten/kriminella gäng och eller nätverk inom Linköpings kommun. Att
vidtaga samordnade insatser i arbetet med avhopparen är en viktig hörnsten i ett
framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 182
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 30 juni 2017