Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Policy för kameraövervakning

Verksamheter som överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning av behov, lämpliga åtgärder och tillåtlighet.

Integritetskyddsmyndighetens riktlinjer ska följas. Samråd ska ske med kommunledningskontoret Säkerhet & Juridik. 

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24 §6
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 15 januari 2021