Policy för kameraövervakning

Verksamheter som överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning av behov, lämpliga åtgärder och tillåtlighet.

Datainspektionens riktlinjer ska följas. Samråd ska ske med kommunledningskontoret Säkerhet & Juridik. 

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24 §6
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.