Policy för kameraövervakning

Verksamheter som överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning av behov, lämpliga åtgärder och tillåtlighet.

Datainspektionens riktlinjer ska följas. Samråd ska ske med kommunledningskontoret Säkerhet & Juridik. 

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24 §6
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017