Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav

Policyn redovisar kommunens ansvar för skogsbruket. Kommunens skog ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden.

Policyn är antagen 15 februari 2006 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017