Hoppa till huvudinnehåll

Policy våldsbejakande extremism

Syftet med policyn är att tydliggöra övergripande inriktning, ansvarsfördelning och uppgifter för Linköpings kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 181
Giltighetstid: tillsvidare

Senast uppdaterad den 29 juni 2017