Policy våldsbejakande extremism

Syftet med policyn är att tydliggöra övergripande inriktning, ansvarsfördelning och uppgifter för Linköpings kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 kf § 181
Giltighetstid: tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.