Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rese- och fordonspolicy

Linköpings kommuns rese- och fordonspolicy ska främja ett trafiksäkert, resurseffektivt och miljömedvetet resande. Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet med att uppfylla, det av kommunfullmäktige fastställda målet, att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025.
Policyn är det dokument som styr detta arbete.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antagen 2018-06-19 §174
Giltighetstid: Tills vidare

Till policyn tillhör två tillämpningsanvisningar:
Tillämpningsanvisningar för fordon samt Tillämpningsanvisningar för resor i tjänsten.

Senast uppdaterad den 9 mars 2020