Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riskpolicy för elhandel, gemensam

Riskpolicyn för elhandel är ett komplement till gällande Finanspolicy. Denna policy utgör alltid den yttre ramen för riskhanteringen och gäller för Linköpings kommun och kommunens bolag. Den ska prövas årsvis.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2004-08-27
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 23 mars 2018