Säkerhetspolicy för Linköpings kommun

Säkerhetspolicyn ska stödja säkerhetsarbetet inom Linköpings kommun genom att göra säkerhetsarbetets mål tydliga, skapa förutsättningar för ett enhetligt och professionellt säkerhetsarbete samt vara en vägledning för verksamheterna i säkerhetsarbetet.

Policyn är antagen den 30 augusti 2016 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.