Hoppa till huvudinnehåll

VA-policy för landsbygden

Det övergripande syftet med kommunens styrdokument för VA på landsbygden är att skapa en långsiktigt god miljö- och hälsoskyddssituation i hela kommunen. VA-planen ska även bidra till att intentionerna i översiktsplanen för landsbygden och småorterna uppfylls, att möjliggöra en fortsatt utveckling av landsbygden samt att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande.
VA-planen omfattar dricksvatten och spillvatten på landsbygden men inte dagvatten.

Senast uppdaterad den 17 juni 2020