Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

VA-policy för landsbygden

Det övergripande syftet med kommunens styrdokument för VA på landsbygden är att skapa en långsiktigt god miljö- och hälsoskyddssituation i hela kommunen. VA-planen ska även bidra till att intentionerna i översiktsplanen för landsbygden och småorterna uppfylls, att möjliggöra en fortsatt utveckling av landsbygden samt att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande.
VA-planen omfattar dricksvatten och spillvatten på landsbygden men inte dagvatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2020