VA-policy för landsbygden

Det övergripande syftet med kommunens styrdokument för VA på landsbygden är att skapa en långsiktigt god miljö- och hälsoskyddssituation i hela kommunen. VA-planen ska även bidra till att intentionerna i översiktsplanen för landsbygden och småorterna uppfylls, att möjliggöra en fortsatt utveckling av landsbygden samt att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande.
VA-planen omfattar dricksvatten och spillvatten på landsbygden men inte dagvatten.

Dokumenttyp: Policy
Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-06-13 (överklagad 2017-06-26)
Giltighetstid: Gäller tillsvidare (Har formelt inte trätt i kraft med anledning av överklagandet)

Policyn är överklagad den 27 juni 2017 och ärendet är skickat till Mark- och miljödomstolen för handläggning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2017