Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärdsprogram för kväveoxid NO2

Det är kommunens ansvar att kontrollera luftkvaliteten i Linköping. Linköpings kommun tar därför fram ett åtgärdsprogram för kvävedioxid.

Dokumenttyp: Åtgärdsprogram
Antaget av kommunfullmäktige: 2021-03-30, § 119
Giltighetstid: 2021-2026

Senast uppdaterad den 14 april 2021