Åtgärdsprogram för partiklar

I åtgärdsprogrammet beskrivs exempelvis lagstiftningen kring luft, luftmätningar i Linköping, utsläppskällor och hälsoaspekter. En kortfattad beskrivning av samtliga föreslagna åtgärder redovisas också. Programmet innehåller även fullständiga beskrivningar av de nio föreslagna åtgärderna. Åtgärderna är indelade i tre grupper, grupp A - minska bildning av partiklar, grupp B - minska uppvirvling av partiklar och grupp C – kunskapsuppbyggnad.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2014-08-26
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.