Åtgärdsprogram för partiklar

I åtgärdsprogrammet beskrivs exempelvis lagstiftningen kring luft, luftmätningar i Linköping, utsläppskällor och hälsoaspekter. En kortfattad beskrivning av samtliga föreslagna åtgärder redovisas också. Programmet innehåller även fullständiga beskrivningar av de nio föreslagna åtgärderna. Åtgärderna är indelade i tre grupper, grupp A - minska bildning av partiklar, grupp B - minska uppvirvling av partiklar och grupp C – kunskapsuppbyggnad.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2014-08-26
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017