Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland har tagit fram ett gemensamt handlingsprogram gällande skydd mot olyckor.

Programmet omfattar arbete mot bränder, trafikolyckor, fallolyckor, kemikalieolyckor med särskilt fokus mot Seveso-verksamheter, drunkning, naturolyckor och suicid.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2012-01-31
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017